Skip to main content

Printing

izvlačenje svih datoteka iz svih podfoldera u trenutnu mapu.

find . -mindepth 2 -type f -print -exec mv {} . \;

print određenih stranica, prikladan veličini stranice, unatrag (ako ima više str.):

lpr -o page-ranges=1-4,7,9-12 -o fit-to-page -o outputorder=reverse *.pdf

CUPS restart:

sudo service cups restart

napomena:
za print dokumenata po obrnutom redoslijedu možda može pomoći kombiniranje sortiranja unutar mape :)


Reference: