Skip to main content

Održivo digitalno stvaralaštvo

Postupci i protokoli za kreiranje niskoenergetskih digitalnih umjetničkih objekata.

Uvod u digitalne umjetničke alate

U svrhu AUDIUM istraživanja a za kvantificiranje resursa potrebnih pri organizaciji "off-grid" mr...

Digitalna materijalnost

O mrežnim uvjetima i općim formatima digitalne statične i pokretne slike.

Digitalni alati

Bilješke o alatima za stvaranje i umjetničku re/dekonstrukciju digitalne pokretne i statične slik...

Multimedijske konverzije

O oblikovanju podatkovnih objekata i struktura.

Testna multimedija

Multimedijski digitalni objekti za postav u kontekstu umjetničkih serverskih instalacija.

Reference - formati

Examples of ImageMagick Usage: https://legacy.imagemagick.org/Usage/ Digital ImagingData Handl...

Reference - alati

CLI Quick and dirty guide to using shell scripts on Windows 10: http://crash-stop.blogspot.com...

Reference - postupci

Optimizacija slike:   Video optimizacija: What is Video Encoding or Transcoding – Comp...