Skip to main content

2. DOSADAŠNJI PROJEKTI I REFERENCE

 

Izdvojili smo nekoliko umjetničko-ekoloških projekta koji su nam poslužili kao reference za Audium. U toku istraživanja popis projekata će se nadopunjavati i ažurirati. Prva skupina odnosi se one projekte koji se bave ekologijom i održivosti dok se druga skupina referira na autonomne novomedijske umjetničke radove. 

Prvi projekt je Solar Protocol, internetska stranica koja se spaja na mrežu pomoću servera koji se sastoji od male baterije i solarnog panela. Serveri su locirani u pet različitih vremenskih zona, održavaju ih uglavnom umjetnici i edukatori. Od čega se tri nalaze u Sjedinjenim Američkim državama, po jedan u Kanadi i Australiji. Preko interneta se u realnom vremenu može pratiti koji je od tih servera u funkciji. Na službenoj stranici projekta detaljno su opisani hardver i softver koji su potrebni za pokretanje servera, kao i poziv drugim istraživačima, koji se žele pridružiti projektu. Dakle, osim ekološke osviještenosti, važna odlika Solar Protocola je i otvorenost za suradnju kao i slobodnu cirkulaciju znanja, što je obilježje i našeg projekta.

Drugi je istraživački rad Laure U. Marks, filozofkinje i istraživačice novih medija, te profesorice na Simon Fraser Sveučilištu. Ona je jedna od osnivačica Small file media festivala. To je festival koji polazi od teze da se na godišnjoj razini globalno generira više od 53, 6 milijardi tona e-otpada, taj broj će biti u porastu uslijed planiranog zastarijevanja tehnologije. Stoga je festival otvoren za autore čiji umjetnički radovi ne sadrže više od 5 megabajta, imajući u vidu karbonski otisak koji ostavljaju datoteke s velikim brojem podataka. Na službenoj stranici festivala su dostupni podaci kako smanjiti datoteke na traženi broj podataka. Radovi s prošlogodišnjeg festivala dostupni su za gledatelje putem Vimea, dok je opisu pojedinog rada navedeno koliko sadrži megabajta. Tokom procesa rada na Audiumu, želimo istražiti moguće perspektive na koje se djelom odnose i ova dva navedena projekta.

Treći projekt je Solarni tovar. Hrvoje Cokarić iz kulturno umjetničke udruge Uzgon u sklopu projekta Toward Europe, istražuje mogućnosti solarnih panela ovješenih o magarca, zbog čega projekt nosi naziv Solarni tovar. Performans je održan u Splitu, 2017. u performansu je sudjelovao Rambo Amadeus i crnogorski umjetnik Antonije Pušić. U svrhu promoviranja solarne energije, kolektiv je posudio magarca iz Splitskog zoološkog vrta, postavio na njega solarne panele, i u šetnji Marijanom napunio uređaje. Osim promocije obnovljivih izvora energije, ovaj kolektiv umjetnika i znanstvenika želi zaštititi vrstu primorsko-dinarskog magarca od izumiranje. Do sada je osim navedenog performansa, snimljen dokumentarni film, te su održane dvije umjetničke akcije. Prezentacija višegodišnjeg projekta održana je 2019.u Sivoj zoni na Korčuli.

Bibliografija:

  1. http://solarprotocol.net/index.html, pristupljeno 20.05.2021
  2. https://smallfile.ca/all-it-takes/, pristupljeno 20.05.2021
  3. http://sivazona.hr/events/towar-kuu-uzgon pristupljeno 14.07.2021